Značka: finančná strata

Prečo ženy zarábajú menej?

„Finančné problémy žien majú len veľmi málo spoločné s financiami ako takými. Zato majú veľa spoločné so STRACHOM a rozpoltenosťou ohľadne MOCI, respektíve s tým, s čím si MOC spájajú.“ Barbara Stanny Minulý rok...

Celý článok