fbpx

Ochrana osobných údajov

Ochranu osobných údajov berieme vážne. Pokiaľ ste našimi zákazníkom, účastníkom našich webinárov, odberateľom novieniek či newslettra, alebo ste návštevníkom tohoto webu, zverujete nám vaše osobné údaje a my dbáme na to, aby vaše údaje boli u nás v bezpečí. Prečítajte si prosím, ako s týmito údajmi narábame, ako ich chránime a aké máte práva v súvislosti s "GDPR". 

PREHLÁSENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prehlásenie  o spracovaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a poučení subjektov údajov (ďalej len „GDPR“). 

Zásady spracúvania osobných údajov 

Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLA MENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov. 

 

Kto je prevádzkovateľ a kde nás môžete kontaktovať?

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je INDUSTRIE ELEKTRONIK spol. s r.o., so sídlom: Masaryková 2, Košice, 04001, Slovenská Republika, IČO: 36 171 701 , DIČ: 2020056181, IČ DPH: SK2020056181, OR Okr.súdu Košice I Oddiel: Sro Vložka číslo: 9173/V, vo veci ochrany osobných údajov nás môžete kontaktovať aj na e-mailovej adrese: . info@petrashrem.sk, ekonom@indel.sk. 

Táto spoločnosť prevádzkuje stránku https://www.petrashrem.sk a spracuváva vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ,  teda  určuje ako budú osobné údaje spracované a za akým účelom, po akú dlhu dobu a vyberá prípadne ďalších spracovateľov, ktorí budú so spracovaním pomáhať.

 

Aké údaje zbierame? (rozsah osobných údajov a účel spracovania)

V súlade s „GDPR“ spracovávame vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu správcu, nevyhnutné pre plnenie zmluvy alebo nevyhnutné pre plnenie právnych povinností  vyplývajúcich z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka  a ďalších osobitných právnych predpisov.

Ďalej spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho dobrovoľného, účelného, preukázateľného a informovaného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ svoj súhlas s účelom spracovania odvoláte, budú vaše osobné údaje vyradené zo spracovania, pokiaľ nebude nutné ich spracovanie z iných právnych dôvodov (nevyhnutné pre plnenie zmluvy alebo pre plnenie právnych povinností).

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete a to z nasledujúcich dôvodov (na tieto účely):

a.      Údaje pri nákupe

Pri nákupe od vás požadujeme údaje potrebné na jeho vybavenie. Povinnými údajmi sú teda len tie, bez ktorých vám nákup nevieme zaslať a vašu objednávku vybaviť, ako vaše meno, e-mailová adresa, adresa na doručovanie, telefónne číslo a samotný predmet objednávky.

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva a/alebo platbnej brány pri platbe kartou (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť).

V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na vašom účte.

b.      Údaje pri vytvorení konta

V prípade, ak sa rozhodnete u nás vytvoriť používateľské konto, zbierame aj všetky údaje s tým súvisiace. Jedinými povinnými údajmi sú vaše meno a e-mailová adresa, ktorú využívame na to, aby sme s vami vedeli komunikovať.

Vytvorenie konta je u nás povinné len v prípade, ak si u nás kupujete e-book alebo iný digitálny obsah. Bez jeho vytvorenia vám tento obsah nevieme sprístupniť.

Môžete sa však slobodne rozhodnúť, že nám oznámite aj ďalšie údaje o vás – dať nám vašu fotografiu, dátum narodenia, telefónne číslo, uložiť jednu či viacero adries na doručovanie, ale aj e-mailovú adresu na zasielanie digitálneho obsahu.

c.      Zasielanie inoformácií o novinkách

Ak nám k tomu udelíte súhlas, uchovávame si vašu e-mailovú adresu aj za účelom zasielania informácii o novinkách. Ak nás kontaktujete, uchovávame si údaje ako vaše meno, kontaktné údaje či správu alebo informáciu, ktorú ste nám doručili alebo oznámili.

Vaše osobné údaje (e-mail a meno, pohlavie, aké stránky na našom webu navštívite a na čo klikáte v e-maily, a kedy e-maily najčastejšie otvárate), využívame za účelom priameho marketingu - posielanie a zobrazovanie obchodných oznámení. Pokiaľ si objednáte niektorý z našich webinárov, PDF súborov, MP3 či video kurzov (či platených alebo zdarma), vnímame oprávnený záujem posielať vám newsletter s tematikou koučingu a osobnostného rozvoja. Budeme to robiť maximálne po dobu 5 rokov od prihlásenia.

Pokiaľ si kúpite niektorý z našich produktov či služieb, ako vážnemu zákazníkovi vám budeme posielať newsletter s tematikou koučingu a osobnostného rozvoja na základe oprávneného záujmu správcu po dobu 5 rokov.V súlade s „GDPR“ spracovávame vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu správcu, nevyhnutné pre plnenie zmluvy alebo nevyhnutné pre plnenie právnych povinností  vyplývajúcich z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka  a ďalších osobitných právnych predpisov.

d.      Údaje získané pri využívaní našich služieb/plnenie zmluvy

Keď využívate naše služby, získavame aj údaje o tom, ako ich využívate. Sú to informácie týkajúce sa vašich interakcií s našimi službami, ako napríklad kedy pristupujete na naše stránky, čo na nich vyhľadávate, kedy si vytvoríte konto a kedy sa do konta prihlasujete.

Získavame tiež údaje o zariadeniach a počítačoch, ktoré využívate na pristupovanie k našim službám, vrátane IP adries, nastavení prehliadačov, informácií o operačných systémoch, prípadne informácie o vašom mobilnom zariadení, informáciu, z ktorej internetovej stránky k nám pristúpite, stránky, ktoré navštívite, a informácie z cookies a podobných nástrojov.

Vašu e-mailovú adresu nevyhnutne potrebujeme k organizácií našich webinárov a k poskytnutiu  prístupu k naším elektronickým produktom a službám. Za účelom plnenia zmluzvy uchovávame: e-mail – komunikácia so zákazníkom o vybavení objednávky, doručení objednávky (vstup do online kurzov, členskej sekcie atď.), aktualizácia informácií a nového obsahu v online kurze, doručení dodatočných informácií od dodávateľa, komunikácia so zákazníkom v prípade nedostavenia sa na dohodnutý termín výuky alebo koučingového sedenia, telefónne alebo mobilné číslo –  za účelom informovania o stave objednávky, VIP starostlivosť o platiaceho zákazníka,  oprávnený záujem správcu kontaktovať zákazníka v prípade nedostavenia sa na dohodnutý termín výuky alebo koučingového sedenia.

Fotografie a video/audio záznamy zo seminárov a kurzov. Na niektorých našich živých akciách - školeniach, seminároch, kurzoch robíme fotografickú dokumentáciu či video/audio záznam. Fotografie používame v propagačných materiáloch, predovšetkým na webe. Video/audio záznam slúži účastníkom online kurzu k prehratiu. U týchto materiálov nikdy nenájdete mená účastníkov, jedine ak by sa jednalo o referenciu a to na základe súhlasu. Ak by ste na záznamoch nechceli byť, dajte nám vedieť prostredníctvom našich kontaktných údajov pred usporiadaním živej akcie. Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu na ich uchovanie alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

e.      Vedenie účtovníctva

Pokiaľ si objednáte niektorí  produkt či službu z našej ponuky, potrebujeme vaše osobné údaje a fakturačné údaje aby sme si splnili zákonné povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov. Na tento účel spracúvame osobné údaje: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu (ak ste fyzická osoba – podnikateľ aj vaše obchodné meno, miesto podnikania, IČO, IČ DPH, DIČ) – na faktúru pre vás a súvisiace doklady.

f.       Priamy marketing prostredníctvom e-mailu

Ďalej spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho dobrovoľného, účelného, preukázateľného a informovaného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ svoj súhlas s účelom spracovania odvoláte, budú vaše osobné údaje vyradené zo spracovania, pokiaľ nebude nutné ich spracovanie z iných právnych dôvodov (nevyhnutné pre plnenie zmluvy alebo pre plnenie právnych povinností).

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete.

 

Právne základy:

Plnenie zmluvy – v prípade objednania služby.

Súhlas – najmä v spojitosti so zasielaním komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách, či pri iných formách marketingu. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. Zo zasielania komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách vás vyradíme, ak nám napíšete na e-mailovú adresu info@petrashrem.sk

Plnenie našich zákonných povinností – pri uchovaní údajov o vás a vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.

Náš oprávnený záujem – pri zlepšovaní a personalizácii našich služieb, niektorých marketingových činnostiach, vrátane zasielania informácii o novinkách na email získaný pri nákupnom procese, ak ste to neodmietli, či v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou práv, tak ako sme uviedli vyššie. V týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do vašich práv. Pokiaľ chcete o tomto posúdení vedieť bližšie informácie, napíšte nám na info@petrashrem.sk.

 

Priamy marketing cez Facebook reklamu a Cookies a iné online identifikátory

Cookies sú textové súbory, ktoré uloží vás internetový prehliadač na váš disk v počítači. Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači, vzhľadom na skutočnosť, že ide o váš osobný údaj.

Pokiaľ navštívite náš web, zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránkach zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu, prispôsobenie zobrazenia webových stránok, vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Pokiaľ navštívite nás web a máte vo svojom prehliadači povolené spracovanie cookies, vnímame oprávnený záujem prostredníctvom súborov cookies sledovať, aké stránky na našom webe navštívite a na základe toho cielenie a relevanciu našich facebookových reklám, a to po dobu maximálne 1 roku od vašej poslednej návštevy webu.

Pokiaľ si neprajete naše reklamy na Facebooku vidieť, môžete vypnúť cookies v prehliadači, alebo zmeniť svoje preferencie pre zobrazovanie reklám na stránke Vaše predvoľby pre reklamy. (https://www.facebook.com/ads/preferences/#_=_)

Informácie zhromaždené pomocou cookies nám neumožňujú identifikovať vaše meno, kontaktné údaje alebo iné osobné identifikačné údaje, pokiaľ sa nám ich nerozhodnete sami poskytnúť.

Naše webové stránky je možné prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Pokyny nájdete v technických informáciách relevantných pre váš prehliadač. Ak sa rozhodnete zakázať nastavenie súborov cookie alebo odmietnuť prijať súbor cookie, niektoré časti stránky nemusia fungovať správne alebo môžu byť podstatne pomalšie.

Z hľadiska funkcie, ktorú jednotlivé cookie plnia, je možné cookie rozdeliť na: konverzné, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov remarketingové, ktoré používame pre personalizáciu obsahu reklám a ich správnemu zacieleniu analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť užívateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho užívatelia používajú esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu.

Koho využívame pre spracovanie cookies?

Službu Google Analytics, prevádzkovanú  spoločnosťou Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing. 

Služby Facebook Pixel, prevádzkovanú  spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Facebook Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Priamy marketing cez FB Messenger

Pokiaľ kontaktujete našu FB stránku cez Messenger, požiadame vás o súhlas so zasielaním správ s tematikou koučingu a osobnostného rozvoja. Iba na základe udeleného súhlasu vám budeme zasielať tieto správy po dobu maximálne 5 rokov od udelenia súhlasu. Od zasielania správ sa môžete kedykoľvek odhlásiť, stačí pokiaľ na akúkoľvek správu odpíšete slovo „stop“ a ďalšie správy vám na Messenger on nás chodiť nebudú.

Sprostredkovatelia (príjemcovia údajov) – kto má k vašim údajom prístup? 

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracovania osobných údajov.

Väčšinu spracovateľských operácií zvládame sami a nepotrebujeme k nim 3. strany. Pre niektoré konkrétne spracovateľské operácie, ktoré si nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s „GDPR“.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb: 

Web hosting a email marketingové nástroje:

SmartEmailing - nástroj pre hromadné zasielanie emailov, SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372

Analytické nástroje 

Google Analytics - štatistiky návštevnosti webu
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Facebook pixel, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F

Fakturácia a účtovníctvo

FAPI – automatické faktúry, SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372

Softvér OMEGA od spoločnosti KROS a.s., so sídlom A. Rudnaya 21, 010 01  Žilina, IČO: 31635903, zapísané v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, oddiel: Sa, vložka: č. 10564/L

Je možné , že sa v budúcnosti rozhodneme využívať ďalšie aplikácie alebo spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám, že takom prípade budeme na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálne možnej miere pomocou moderných technológii, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Udržujeme všetky možné technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

 

O poskytovaní dát mimo EU

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zabezpečujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Z tohto, že spracúvame vaše osobné údaje, vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom vás budeme informovať.

Ako si uplatniť vaše práva

Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené vyššie.

Prosím uveďte vo Vašej žiadosti vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť vašej žiadosti. Tieto informácie od vás požadujeme preto, aby sme si overili vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať.

Právo na opravu

Ak sa domnievate, že naša spoločnosť o vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete nás požiadať o ich opravu. Záleží nám na tom, aby sme o vás spracúvali správne osobné údaje.

Právo na vymazanie

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

-         údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali

-         odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ

-         namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu

-         osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

V prípade, ak si u nás zrušíte konto, pristúpime k vymazaniu údajov, pri ktorých je to možné a k zrušeniu konta do 30 dní. Z technických dôvodov (napr. z dôvodu zálohovania údajov) sa však môže stať, že niektoré údaje budú vymazané po dlhšej dobe, ktorá by však nemala presiahnuť 60 dní.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:

-         ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov

-         spracúvanie Vašich osobných je protizákonné a Vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania

-         už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov

-         v prípade ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy . Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi. Technicky realizovateľný je prenos e-mailovej adresy, ostatné údaje vzhľadom na rozdielnosť účelov ich spracovania vám z technických dôvodov nedokážeme poskytnúť vo forme strojovo čitateľnej a prenosnej k inému prevádzkovateľovi.

Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme.

Vždy máte tiež právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

Podávanie sťažností

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na hlavný dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Mlčanlivosť a Tretie strany

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Výnimkou sú príjemcovia, t.j.sprostredkovatelia, o ktorých sme vám poskytli informácie v týchto zásadách  spracúvania osobných údajov.

 Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci a spracovatelia, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje (na základe spracovateľských zmlúv), sú viazaní diskrétnosťou, a sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť vašich osobných údajov.

Odovzdávanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe zákona alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej Republiky.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 24.5.2018.

Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov

V prípade akejkoľvek zmeny našich zásad spracovania osobných údajov, bude nové znenie týchto zásad uvedené na adrese https://www.petrashrem.sk/ochrana-osobnych-udajov.

 Pozrite sa na túto stránku v ľubovoľnom čas, kedy chcete vidieť aktuálne znenie našich zásad spracovania osobných údajov.

Ďakujeme za vašu dôveru!

 

Petra Shrem