Stagnuješ? Máš pocity neistoty? Potrebuješ si začať viac dôverovať? Už v tom nemusíš byť sama! Počas 10-tich dní sa spojíš so svojím životným zámerom, získaš potrebné stratégie, vybuduješ si identitu líderky a objavíš kľúč k sebavedomiu! 
Zmapujte si vaše financie a vytvorte si vašu Osobnú Finančnú Mapu ako „návod“ pre vás na ceste za finančnou prosperitou. Získate Mapu Aha Momentov & Silných Uvedomení o vašich konkrétnych blokoch a emočných zraneniach, ktoré blokujú váš želaný príjem, úspech a ciele. 
Naučte sa ohodnotiť vo vašom podnikaní bez strachu, pochybností a nepríjemných pocitov. Získajte super-schopnosť ako si zvýšiť sebavedomie a váš príjem.
Ako si začať veriť, aj keď ti sebavedomie nebolo dané do vienka. Odhaľ metódu VEDOMÉHO SEBAVEDOMIA™, ktorú sa dokáže naučiť každý.