fbpx

Prečo ženy zarábajú menej?

„Finančné problémy žien majú len veľmi málo spoločné s financiami ako takými. Zato majú veľa spoločné so STRACHOM a rozpoltenosťou ohľadne MOCI, respektíve s tým, s čím si MOC spájajú.“

Barbara Stanny

Minulý rok ma prekvapili štatistiky Eurostatu o priepastnom rozdiely v odmeňovaní žien a mužov za prácu. Ak ste žena a žijete a pracujete na Slovensku, vo všeobecnosti platí, že zarábate o 19 % menej než muži. Rodová rovnosť v odmeňovaní neplatí ani na rovnakých pracovných pozíciách, na ktorých  podľa portálu Platy.sk, zarábajú ženy o 9 % menej.

Z prieskumov ďalej vyplýva, že hlavnými dôvodmi nižšieho finančného odmeňovania žien sú jednak systémové príčiny (dosiahnutý typ vzdelania, výber odboru a profesie, kariérne pauzy atď.), ale taktiež osobnostné dispozícienízka asertivita žien pri dohadovaní výšky platunízka sebadôvera a fakt, že  ženy si jednoducho pýtajú menej peňazí než muži, neiniciujú rozhovory o finančnom hodnotení tak často ako muži (skôr sa im vyhýbajú), a majú o 15 % nižšie platové očakávania.

Ako transformačná koučka sa zaoberám skrytou rovinou problémov a podvedomými finančnými blokmi, ktoré v konečnom dôsledku určujú nielen váš príjem, ale aj úroveň úspor, dlhov a schopnosť manažovať financie. Tieto bloky majú všetkým prestupujúci, invazívny charakter a v podstate blokujú vašu vnútornú silu (sebavedomie, odvahu,  sebavyjadrenie, a charizmu). A to negatívne vplýva nielen na vašu finančnú situáciu, ale aj na vašu schopnosť ju zmeniť.

PENIAZE AKO SYMBOL MOCI

Pri čítaní vyššie spomenutých štatistík som sa začala zamýšľať nad otázkou, že prečo to v dnešnej dobe, my ako ženy a my ako spoločnosť,  akceptujeme? Na vysvetlenie použijem metaforu peňazí ako MOCI .

Najzákladnejšia pra-príčina nižšieho finančného ohodnotenia žien JE VZŤAH ŽIEN A ICH POSTOJ K FINANCIÁM, respektíve k  MOCI.

Mnohé ženy majú voči financiám negatívny vzťah, finančnú nezávislosť a finančný úspech preto nepovažujú za dôležitý.  O svet financií sa veľmi nezaujímajú, je považovaný za mužskú doménu. Ako ženy zato  platíme veľkú daň – platíme stratou sily a moci.

Existuje totižto spojenie medzi Financiami a Mocou. Pretože peniaze, na povrchu predstavujú univerzálne výmenné médium, pre nás bežne eurá, ale pod povrchom sú symbolom a nástrojom MOCI.

Z pohľadu žien, náš prístup k moci a nie náhodne aj prístup k financiám bol po stáročia obmedzovaný a nikdy, ani dnes, sa netešil veľkej podpory zo strany spoločnosti, v ktorej moc bola, a je v rukách výlučne alebo prevažne, mužov.

Moc a financie dlhé roky slúžili ako nástroj  nášho útlaku, ohrozenia či manipulácie.

Je to práve NEGATÍVNY VZŤAH K FINANCIÁM A MOCI, ktorý najviac obmedzuje naše financie a  moc nad naším životom.

2 ZDROJE PODVEDOMÝCH ŽENSKÝCH BLOKOV VOČI MOCI

Negatívny vzťah žien k moci a financiám má dva hlavné zdroje:

  1. Historická skúsenosť  & Rodinný Finančný Vzorec
  2. Emočné zranenia z minulosti, ktoré poznačili naše sebavedomie, sebahodnotu a vieru v seba.

1. HISTORICKÁ SKÚSENOSŤ A RODINNÝ FINANČNÝ VZOREC

MOC A FINANCIE AKO SYMBOL ÚTLAKU

Barbara Stanny (odborníčka na finančný úspech žien), hovorí, že: „Finančné problémy žien majú len veľmi málo spoločné s financiami ako takými. Zato majú veľa spoločné so STRACHOM a rozpoltenosťou ohľadne MOCI, respektíve s tým, s čím si MOC spájajú.“

Keď sa pozrieme na financie, ako na symbol MOCI, objavíme skryté podvedomé príčiny toho, prečo nie sme dostatočne asertívne pri pracovných pohovoroch a jednaní o finančnom ohodnotení, prečo sa nedokážeme finančne adekvátne ohodnotiť a stáť si otvorene za cenou svojej práce, prečo máme nízke sebavedomie, prečo nie sme priebojnejšie, prečo si menej veríme atď.

Ako som spomínala vyššie, naša sila a moc v spoločnosti bola v minulosti po stáročia obmedzovaná. Nemohli sme pracovať, zarábať, vlastniť majetky, a keď sme pracovať mohli, naše možnosti boli striktne limitované na určité povolania a naše finančné ohodnotenie v porovnaní s mužmi bolo vždy nižšie, boli sme považované za menej schopné a menej inteligentné. Naše práva boli obmedzované a náš prístup k moci bol neprípustný.

Moc si teda ženy odjakživa spájali s útlakom, ohrozením, obmedzením, s niečím pre nich hriešnym, niečím čo nie je „pre nich“, s  niečím o čo sa vôbec nemajú usilovať, lebo im to neprináleží. Nie je náhoda a je to dôležité zdôrazniť, že postoj žien k financiám kopíroval ich postoj k moci.

 Financie predstavovali zdroj útlaku, ohrozenia, obmedzenia (existenčná závislosť na otcovi – patriarchovi rodiny, neskôr manželovi), peniaze boli vykresľované ako hriešne, a ženská cesta k nim sa nikdy netešila priazni mužov. Znamenala totiž ženskú nezávislosť, emancipáciu a zmenu dynamiky manželstiev, partnerstiev a pomerov v celej spoločnosti.

BREMENO MINULOSTI

Dodnes si  ako ženy  nesieme pozostatky z týchto časov, ktoré sme síce nevyhnutne priamo nezažili, ale ktorých „lekcie“ máme ukotvené v našom kolektívnom ženskom vedomí. Dostávajú sa do nášho podvedomia prostredníctvom výchovyspoločenských noriem, tradícii a úplne kľúčového faktoru – vášho rodinného finanného modelu.

RODINNÝ FINAČNÝ VZOREC

Najväčší vplyv na výšku vášho príjmu a na schopnosť manažovať financie má váš RODINNÝ FINANČNÝ MODEL (RODINNÝ VZOREC).

Ten obsahuje najsilnejší zdroj naprogramovaných presvedčení a právd ohľadom financií a vašej moci. Predstavuje určitú vám špecifickú šablónu, podľa ktorej vytvárate svoju finančnú realitu, pocity a presvedčenia, ktoré máte ohľadom financií. Rodinný vzorec je kľúčový podvedomý program, ktorý je nutné preskúmať, identifikovať a neutralizovať jeho vplyv v tých oblastiach nášho života, v ktorých nám neprospieva a kde nás limituje.

 2. EMOČNÉ ZRANENIA Z MINULOSTI 

Druhým zdrojom podvedomých ženských blokov voči moci sú emočné zranenie z vašej minulosti, ktoré priamo oslabili vašu VNÚTORNÚ SILU a ktoré nemáte spracované.

Sú to udalosti, po ktorých ste si prestali veriť. Prestali ste dôverovať sebe a/alebo okoliu. Stali ste sa menej aktívnymi alebo až príliš aktívnymi, menej kreatívnymimenej nápaditými. Uzamkli ste sa v ulite alebo ste si nasadili masku pohody („všetko je ok, nič sa nedeje“) a pochodujete, ako správny vojak ďalej bez toho, aby sme si ošetrili rany. Cez tie rany však strácate vnútornú silu a prichádzate o financie. Chýba vám energia, nadšenie, motivácia.

Najsilnejšie emočné zranenia, ktoré majú obrovský vplyv na sebavedomie, sebahodnotu a financieby som mohla zhrnúť do 2 kategórií:

  1. FINANČNÁ STRATA

Predstavuje zlé finančné rozhodnutie, alebo skúsenosť, pri ktorej ste prišli o peniaze a táto skúsenosť sa dodnes prejavuje vo vašich financiách. Taktiež natrvalo poznačila vaše sebavedomie. Od toho momentu, vaše financie už nikdy neboli v stave ako predtým (najmä úspory, alebo ste nadobudli dlhy, ktorých sa neviete zbaviť.) Prestali ste si veriť, prestali ste veriť ľuďom, svetu a pod.

Sú to situácie ako:

– rozvodové konanie, pri ktorom ste prišli o peniaze, majetok alebo nemôžete vymôcť čo vám a vášmu dieťaťu/deťom právom patrí. Z tohto boja sa stali toxické peniaze, ktoré sa stali zdrojom straty vašej sily, moci, sebavedomia či dôstojnosti.

–  boli ste podvedení – dôverovali ste niekomu, inštitúcii, firme a tí vás podviedli

krach firmy či vlastného biznisu

Zrada obchodného partnera, rodinného príslušníka

– náhla strata zamestnania 

– stali ste sa obeťou krádeže

bankrot

2. STRACH Z NEÚSPECHU

Skutočným dôvodom strachu z neúspechu je negatívny zdroj energie v podobe hanby, vnútorných pochybností , ktoré vznikli na základe neúspechov, zlyhaní v minulosti. Sú to udalosti, pri ktorých

  • ste za niečím išli celým svojím srdcom, dali ste do toho všetku svoju vášeň a  energiou, a nepodarilo sa vám to dosiahnuť. Z nejakého dôvodu to nevyšlo.
  • Nastalo obrovské sklamanie,  stratili ste úplne vieru v seba a v svoje schopnosti, ale aj vieru v Dobro, v Úspech, niekedy aj viery v Boha, či Vyššiu inteligenciu.

 

V transformačnom koučingu a mojich online programoch vediem klientky cez špeciálne transformačné procesy, pri ktorých eliminujeme tieto dva obrovské zdroje negatívnej energie a blokov v ich podvedomí. Výsledkom je naštartovaná vášeň, energia,  vízia, a obnovenie sebadôvery. Dá sa to!

Ak sa chcete dozvedieť viac o téme podvedomých finančných blokov a AKO ich odstrániť,  prihláste sa na môj webinár:

3 Piliere bohatstva: Ako si vytvoriť udržateľnú finančnú prosperitu a bohatstvo v našich životoch.

P.S.: Pozývam vás vstúpiť do mojej Facebookovej skupiny Líderka v tebe, ktorá je určená aktívnym, vedomým ženám, ktoré túžia naplniť ich potenciál a stať sa sebavedomými líderkami vo svojom živote, biznise a rodine.