fbpx

Prečo je vzťah k peniazom dôležitý a čo o vás prezrádza?

PENIAZE AKO VZŤAH.

V našich životoch máme mnoho vzťahov a vzťah s peniazmi je jedným z nich. Stretávame sa s ním pravidelne, ak nie denne. Napriek tomu, len zriedka premýšľame aký vzťah s nimi vlastne máme. Niekedy si ani neuvedomujeme, že s peniazmi vôbec máme nejaký vzťah. Pohybujeme sa v tom vzťahu  nevedome.

Pokiaľ žijete v západnej civilizácii, peniaze potrebujete k prežitiu a prosperite (viď. 2 roviny peňazí nižšie) a preto k ním máte určitý vzťah. Otázka nie je či máte k peniazom vzťah, ale aký vzťah k peniazom máte?

Je váš vzťah s peniazmi harmonický? Je založený na poznaní a úcte?  

Alebo je to vzťah nepriateľský? Vzťah, ktorému sa vyhýbate?

Náš vzťah s peniazmi je ako každý iný vzťah – vzťah k ľuďom, k jedlu, k práci. Aj tento vzťah je potrebné si vytvoriť, starať sa o neho a riešiť problémy, ktoré sa v ňom vyskytnú.

PENIAZE AKO ZRKADLO

Mojim cieľom je odhaliť vám ako financie odzrkadľujú všetky aspekty vášho života, ako súvisia s vašou osobnou silou, sebavedomím a využívaním vášho plného potenciálu. A ako môžete využiť peniaze a váš vzťah k nim – ako zrkadlo vašich podvedomých blokov.

Podvedomé bloky nachádzajúce sa vo vašich financiách a vo vašom vzťahu s nimi  majú všetkým prestupujúci, invazívny charakter.

 • Nielenže sabotujú vašu finančnú situáciu (príjem, úspory, správne manažovanie financií).
 • Sabotujú taktiež vašu silu, mocsebahodnotuautenticitu, kreativitu, sebavyjadrenie a úspech.

NEGATÍVNY VZŤAH K PENIAZOM MÁ NEGATÍVNY VPLYV NA VÁŠ ŽIVOT

Váš vzťah s peniazmi odzrkadľuje vaše základne nastavenie ohľadne vašej sily a moci, a ovplyvňuje všetky aspekty vášho života.

Tu je len zopár dôležitých aspektov:

 • PREŽÍVANIE vs PROSPERITA

Od vášho vzťahu k peniazom závisí či budete len prežívať, alebo si dovolíte byť, mať niečo viac, či si dovolíte prežívať, alebo žiť.

 • VPLYV NA RODINU

Vplyv na rozumové schopnosti vašich detí – podľa údajov Svetovej banky, deti z chudobnejších rodína od rodičov s nižším vzdelaním majú menšie tie oblasti mozgu, ktoré hrajú kľúčovú rolu v rozvoji jazyka, pamäti alebo rozumových schopností.

 • ZDRAVIE

Bohatší ľudia majú zdravší životný štýl, jedia kvalitnejšie jedlo, vedia si dopriať kvalitnejší oddych a kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť. Nesúhlasím so zaužívaným výrokom, že „Za peniaze si zdravie nekúpiš“, ktorým sa zvykneme chlácholiť. Štatisticky sa bohatší ľudia dožívajú dlhšieho veku, a v mnohých prípadoch im peniaze dokázali zachrániť život. Majú prístup k špičkový doktorom, najnovším liekom a liečebným postupom, čo zvyšuje (nie garantuje) ich šance na prežitie.

 • MOC, KTOROU DISPONUJETE

Bohatší ľudia sú mocnejší, vplyvnejší, dokážu ovplyvniť nielen ich život a ich komunitu, ale majú moc meniť svet okolo nich – prostredníctvom ich práce, kariéry, nápadov, biznisu, občianskej a politickej angažovanosti atď. Platí, že najchudobnejší ľudia, sú najmenej mocní. Ak chcete zmeniť svoj život, komunitu, krajinu a svet, musíte disponovať mocou. Ľudia, ktorí na určitej rovine peniaze odmietajú a majú k nim negatívny vzťah, sa vzdávajú vlastnej moci.

2 ROVINY PEŇAZÍ A PODVEDOMÉ BLOKY

Váš vzťah k peniazom odzrkadľuje vaše podvedomé programy v dvoch rovinách

 1. ROVINA PREŽITIA

Keď sa pozrieme na Maslowovú pyramídu potrieb, medzi základné ľudské potreby patria prvé 2 potreby – Fyziologické potreby (potrava, voda, dýchanie atď.) a Potreba bezpečia a istoty (prístup k zdrojom, peniazom, fyzická bezpečnosť atď.)

V dnešnej modernej západnej civilizácií sa peniaze stali nevyhnutné na prežitie a zabezpečenie si tých najzákladnejších ľudských potrieb. Platí, že bez peňazí je naše prežitie maximálne ohrozené. Preto sa financie stali v dnešnom svete obrovským zdrojom stresu. Už nás nenaháňa dinosaurus, naháňajú nás účty za bývanie, elektrinu, vodu, rôzne hypotéky, splátky a naše zvyšujúce výdavky na život.

Na úrovni prežitia,  sú peniaze spojené s vašim vnútorným nastavením ohľadne toho,

 • či je svet pre vás bezpečný, alebo nie
 • či sa ľudia ako vy, z vašej rodiny, z vášho „kmeňa“ vedia presadiť a prežiť alebo nie 

Vaša finančná realita na tejto úrovni bude reflektovať váš rodinný model ohľadne schopnosti prežiť a cítiť sa bezpečne.

Keď nemáme zabezpečená základné potreby, sme neustále pod tlakom. Zaoberáme sa takmer výlučne tým, ako prežiť. Maslowova hierarchia potrieb hovorí o tomto dôležitom bode:

Základné potreby musia byť aspoň čiastkovo uspokojené, aby vznikli vývojovo vyššie potreby, ako napr. potreba lásky, prijatia, uznania, sebarealizácie a seba-aktualizácie. 

Ak nemáme naplnené základné potreby, naozaj platí, že nemáme čas, energiu, zdroje na starostlivosť o seba samú, na psychohygienu, na sebarealizáciu, na naplnenie našich emocionálnych a duševných potrieb atď. Všetko podriaďujeme prežitiu: typ práce ale aj pláce, partnerstvá a iné vzťahy, ktoré môžu byť nevyhovujúce, ale ktoré akceptujeme, lebo nám zabezpečujú alebo pomáhajú zabezpečiť „prežitie“.

        2. ROVINA MOCI A PROSPERITY

Od peňazí teda záleží v prvom rade či prežijeme, a v druhom rade AKO prežijeme. O tom, že chceme viac než „prežiť“ hovorí druha rovina. Ak máme aspoň do istej miery zabezpečené základné potreby a pocit bezpečia, začíname si automaticky pociťovať napĺňať aj vyššie vývojové potreby.

Túžime:

 • mať naplňujúce vzťahy, niekam patriť, byť súčasťou nejakej skupiny, komunity
 • niečo dokázať, byť prínosom, byť úspešné a byť zato ocenené
 • mať moc nad našim vlastným životom, ako aj moc ovplyvniť spoločnosť, v ktorej žijeme
 • rásť a rozvíjať svoje schopnosti a potenciál
 • napĺňať naše duševné potreby: prehlbovať vieru, spiritualitu, chceme duchovne rásť a stať sa najlepšou verziou seba samej.
 • Túžime po sebarealizácii.

Na tejto úrovni sú peniaze spojené s vašim nastavením ohľadne toho:

 • ako mocná si dovolíte byť, a čo pre vás znamená mať moc
 • ako vplyvná si dovolíte byť a čo pre vás znamená mať vplyv
 • ako hodnotná sa cítite byť?
 • aké postavenie v spoločnosti si dovolíte mať a čo to pre vás znamená
 • ako budete prejavovať vnútornú silu navonok?
 • Čo si v živote doprajete?
 • Ste ochotná na sebe pracovať?
 • Aký prínos dávate spoločnosti, firme, biznisu, ľuďom?

 

NAJSILNEJŠIE PODVEDOMÉ BLOKY U ŽIEN

U žien, peniaze na tejto úrovni, odrážajú tieto 4 najsilnejšie podvedomé bloky:

 • Bloky voči MOCI
 • Bloky v SEBAHODNOTE v rôznych oblastiach: finančný príjem, zdravie a pohoda, láska, úspech, oddych, odmena, potešenie
 • Bloky v PRIJÍMANÍ – peňazí, odmeny, podpory, komplimentov atď.
 • Bloky voči PROSPERITE a BOHATSTVU

Vaše financie a váš vzťah k nim odhalia, ktoré z blokov sa vás týkajú.

Zamyslite sa nad nasledujúcimi otázkami:

 1. Na koľko percent si dovolíte byť sama sebou? Na koľko percent prejavujete svoje skutočné ja, svoj potenciál, svoju silu?
 2. Zodpovedá váš príjem vašim predstavám vzhľadom na investovaný čas a úsilie?
 3. Dokážete si pýtať adekvátne finančné ohodnotenie?
 4. Viete prijímať, alebo len dávať? (Ak sa cítite vašim okolím využívaná, znamená to, že neviete prijímať, dokážete len dávať a tým priťahujete do života ľudí, čo vedia len brať).
 5. Aký máte vzťah k financiám? Predstavujú pre vás zdroj sily? Alebo sú v centre vašich problémov?
 6. Čo si naozaj myslíte o povahe peňazí?

Prvým krokom na vybudovanie pozitívneho vzťahu s peniazmi, je si ujasniť, aký vzťah s nimi máme a zmapovať naše podvedomé finančné nastavenie. Je dôležité odhaliť akékoľvek bloky, ktoré voči financiám, vlastnej moci a sile máte ukotvené vo vašom podvedomí.

Ak sa chcete dozvedieť viac o téme podvedomých finančných blokov a AKO ich odstrániť,  prihláste sa na môj webinár:

3 Piliere bohatstva: Ako si vytvoriť udržateľnú finančnú prosperitu a bohatstvo v našich životoch.

 

3 Piliere bohatstva