Formulár na odstúpenie od zmluvy

VZOROVYÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

Spoločnosti INDUSTRIE-ELEKTRONIK – spol. s .r.o., so sídlom 040 01 Košice, Masaryková 2, IČO: 36 171 701 (ďalej len „Poskytovateľ“) týmto oznamujem,  že odstupujem (odstupujeme) od zmluvy na o poskytnutí Služby/Elektronického obsahu, ktorú som uzatvoril odoslaním záväznej objednávky cez stránku www.petrashrem.sk.

 

Dátum objednania...........................................................(nie je potrebné uvádzať, ak klient vykonal len jednu objednávku alebo ak ju identifikoval iným spôsobom ako dátumom tak, že sa dá odlíšiť od iných jeho objednávok)

 

Meno a priezvisko Užívateľa:

 

 

......................................................................................................................................

 

 

 

Adresa: ...............................................................................................................................

 

 

Podpis Užívateľa  .............................................................................................................................. (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

Dátum a miesto ..............................................................

Formulár zasielajte na adresu Poskytovateľa alebo elektronicky na e-mailovú adresu: ..............