fbpx

3 Kroky ako objaviť svoje poslanie a jedinečnosť

Odhaľ 2 kľúčové otázky, ktoré ti pomôžu vidieť, ako si sa naučila “skrývať” svoju jedinečnosť a vykroč k väčšej autenticite a poslaniu. 

3 Kroky ako objaviť svoje poslanie a jedinečnosť

Rezonuje s tebou príbeh mojej klientky?

“Mám pocit, že nie som v mojom živote na svojom správnom mieste.. že napĺňam predstavy niekoho iného (mojich rodičov) o tom, ako by som mala žiť a čo by som mala robiť.. že vlastne ani netuším, kto vlastne som a kde sa skrýva moja skutočná sila.”

Aj ja sama tento príbeh dôverne poznám. Istú jeho verziu som žila 36 rokov. Dnes viem, že túto realitu zažíva mnoho žien.

Pýtaš sa aj ty niekedy prečo nevidíme svoje poslanie? Prečo nevnímame vlastnú jedinečnosť? Prečo nemáme jasnosť v životnom smerovaní? A ako na to? Dnes ti ten najčastejší dôvod odhalím. 

V tomto blogu ti to ukážem:

  • JEDEN NAUČENÝ VZOREC správania sa, ktorý sme ako deti adoptovali, ktorý má za následok to, že sa v dospelosti cítime stratené.
  • 2 KĽÚČOVÉ OTÁZKY, ktoré ti tvoj konkrétny VZOREC odhalia. 
  • Prelomový NÁSTROJ SEBAPOZNANIA, ktorý ti pomôže dokonale odhaliť tvoje Pravé JA a tvoju SILU.

Prečo nevidíme svoje poslanie a ako ho nájsť?

Tu sú 3 KROKY, ktoré potrebuješ k tomu, aby si sa pohla vpred. 

⚡️ 1. Krok: Pochop PUTO LOJALITY

Existuje JEDNA REAKCIA, ktorú ako deti adoptujeme, keď trochu vyrastieme a začneme si uvedomovať, že v našich rodinách existujú určité pravidlá a istá hierarchia. A že porušenie rodinných pravidiel nesie určité “následky”. 

Túto reakciu nazývam PUTO LOJALITY.  

Tento pojem (po Ang. Vow of Loyalty) vytvorila moja americká mentorka Margaret Lynch Raniere. 

Puto Lojality (a ďalšie kľúčové podvedomé putá) a Rodinné vzorce sa od môjho koučingového výcviku v USA stali stredobodom mojej koučingocej práce s mojimi klientkami. Sú tak zásadné a prelomové, že efektívna práca s nimi, môže zásadne zlepšiť náš život.

Puto LOJALITY je jeden zo základných inštinktov – “mechanizmov prežitia”. Prejavuje sa podvedomou lojalitou nielen voči vlastnému kmeňu a jeho pravidlám, ale aj lojalitou voči kmeňovým vzorcom myslenia a chovania

Čo to v praxi znamená?

Lojalita voči kmeňu nám zabezpečuje 3 základné aspekty prežitia:

  1. Puto LOJALITY nám zabezpečuje fyzické prežitie

V dávnych dobách, nie náhodou, ak sa niekto nehorázne previnil voči pravidlám kmeňa, najhorším možným trestom bolo “vylúčenie”, pretože to znamenalo takmer istú smrť. Ako deti sme vo fyzickom svete bezmocné a sme úplne závislí na fyzickej starostlivosti od našej rodiny/ kmeňa. 

Preto prekročenie kmeňových pravidiel a vzorcov automaticky vyhodnocuje naše podvedomie ako “ohrozenie”. Vyvoláva v nás STRACH, ktorého účelom je jedna vec: Zastaviť nás v prekročení kmeňových pravidiel a vzorcov, a tým nám zabezpečí „ochranu kmeňa“ – fyzické prežitie.

2. Puto LOJALITY nám zabezpečuje “emocionálne prežitie”

Ak nenasledujeme pravidlá a vzorce kmeňa, rýchlo sa ako deti naučíme, že nám hrozia emočné zranenia v podobe odmietnutia, opustenia, poníženia, útoku či kritiky. Ako deti preto robíme všetko preto, aby sme sa vyhli akejkoľvek forme trestu zo strany rodiny a kmeňa. A tým si zabezpečíme emocionálne prežitie – emocionálne bezpečie. 

3. Puto LOJALITY nám zabezpečuje emocionálnu výživu 

Ak VYHOVIEME a POSLÚCHAME, sme tzv. “Dobrým dieťaťom”, získavame od rodiny a okolia veľmi potrebnú emocionálnu podporu v podobe lásky, podpory, pozitívnej spätnej väzby a pozornosti. Ako deti urobíme všetko preto, aby sme boli prijaté a milované. Snažíme sa spraviť všetkých naokolo šťastnými. Takto si zabezpečíme potrebnú emocionálnu výživu. 

Puto LOJALITY ako automatická reakcia

Preto reakcia LOJALITY je naša prirodzená reakcia. Nie je to niečo, čo si vedome vyberáme, je to veľmi podvedomá záležitosť. Opakovať rodinné vzorce, myslieť a konať rovnako, ako sme boli naučené, je naša automatická podvedomá reakcia. Máme ju v mozgu “napálenú” ako kľúčový mechanizmus sebazáchovy. Hrá dôležitú rolu v našom prežití. 

Problém nastáva vtedy, ak tento mechanizmus v nás operuje SKRYTO v situáciách či oblastiach nášho života, kde nám škodí. Napríklad v oblasti sebarealizácie, životných ambícií či financií. 

Problém je, keď ostávame automaticky verné aj rodinným vzorcom, ktoré nás limitujú.

Keď sme lojálne voči vzorcom, ktoré nezodpovedajú našej dnešnej realite, našim schopnostiam, našim možnostiam, našim ambíciám. Vzorcom, ktoré nám bránia ísť si za našimi cieľmi, poslaním a naplnením. 

Ak si uvedomíme dobové súvislosti a okolnosti, v ktorých žili naši rodičia, starí rodičia či predošlé generácie, môžeme v sebe objaviť množstvo vnútorných konfliktov voči našim snom a ambíciám. 

Dve svetové vojny a neskôr socialistický režim, jeho pravidlá a “lekcie prežitia” (ako svet funguje) majú dodnes ďalekosiahly dopad na dnešné generácie. 

Napr. generácia dnešných 40-níkov, hoc prežila väčšinu života v slobode a dobe neobmedzených možností, ktoré ich rodičia nemali, si v sebe nesie zakódované “staré” vzorce prežitia. Sú to vzorce neslobody, nedostatku, obmedzení, represií. 

Tu je zopár konkrétnych príkladov, s ktorými sa bežne stretávam v mojej koučingovej praxi. 

Náš rodinný vzorec môže niesť v oblasti sebarealizácie tieto dôležité lekcie prežitia:

1.“Keď chceš v pohode prežiť, nájdi si niekde suché teplé miestečko, nevír vodu, sklop hlavu a všetko bude v poriadku.” 

(→ Následok: Môžeme mať napr. paralyzujúci strach začať podnikať, strach odísť z nevyhovujúcej práce, kde máme “istotu”, strach kariérne rásť či byť videná v obore ako expertka.)

2. „Navonok musíš zapadnúť, byť ako ostatní, a svoje skutočné hodnoty (napr. vieru), či názory (svoj svetonázor) si môžeš pestovať len vo vnútri.” 

(→ Následok: Môžeme sa báť ukázať svetu naše skutočné hodnoty, vízie a záujmy. Napr. Strach podnikať či pracovať v oblasti, ktorú považuje náš kmeň za “šarlatánstvo”, “neporiadnu prácu”, “šmejdáctvo”.)

3. “Ženy by mali sedieť doma a vychovávať deti. Neprislúcha im zarábať peniaze.” 

(→ Následok: Môžeme mať výčitky svedomia či pocity viny ohľadom našej kariéry či kariérnych ambícií, preto svoj rast budeme limitovať, strach pýtať si adekvátnu finančnú odmenu, či zarábať viac, než náš partner a tým si blokovať financie a pracovné úspechy.)

Chcem, aby sme pochopili jedno:

Puto lojality nie je samo o sebe „zlé“. Zabezpečuje naše prežitie, spolunažívanie v rámci rodiny, kmeňa a spoločnosti. Každý máme v rámci našej rodiny aj veľmi prospešné vzorce, ktoré by sme si mali vážiť. Nejde nám o to „zbaviť“ sa celej kmeňovej skúsenosti a múdrosti. A zároveň platí:

Puto lojality sa stáva BLOKOM, keď operuje podvedome a my si jeho silu a vplyv neuvedomujeme. Keď sa automaticky UMENŠUJEME. LIMITUJEME. BRZDÍME. PODCEŇUJEME.

Puto lojality je BLOKOM, keď si za svojimi autentickými cieľmi, ambíciami a snami “radšej ani nejdeme”. Či už zo strachu, naučených pocitov viny či hanby.   

Je dôležité puto lojality pochopiť a následne ho v sebe odhaliť. Je to ďalší krok k odhaleniu tvojho Pravého JA. Krok k odhaleniu tvojej esencie, poslania a prirodzenej cesty prosperity.

⚡️ 2. Krok: Odhaľ v sebe puto LOJALITY cez 2 kľúčové otázky

Sprav si toto krátke, ale efektívne cvičenie. 

Spomeň si na seba, keď si bola malá. Mala si od 3 do 7 rokov. Môžeš si na chvíľu zavrieť oči. Sprav pár hlbokých nádychov a výdychov. Dovoľ svojej mysli vykresliť obraz seba – toho malého dievčatka. Skús nájsť v sebe odpovede na tieto 2 kľúčové otázky:

Aká verzia teba bola v tvojej rodine najviac akceptovaná? (Ktoré časti seba si radšej neukázala a radšej si ich pred všetkými skrývala?)

Aby si bola v bezpečí, prijatá a milovaná, kým si musela byť?

Ak nevieš presne odpovedať, alebo chceš ísť hlbšie, dovoľ mi, aby som ťa naviedla. 

Ak by si si mala vybrať, aké dieťa si musela byť, aby si bola v bezpečí, prijatá a milovaná? Môžeš sa silne vidieť v 2 až 3 rôznych možnostiach:

A: Musela si byť “poslušná pomocníčka” –  poddajná, prispôsobivá, bez vlastnej vôle, bez hlasu, bez názoru, ktorá musela byť doma užitočná. Preto si doma často pomáhala. Naučila si sa, že svoj názor či nesúhlas nemôžeš dať takmer nikdy najavo. 

→ Naučila si skrývať celú svoju esenciu. (To, kto si, svoje názory, skutočné pocity, potreby.)


B: Musela si sa snažiť byť “ako ostatní” – snažiť sa zapadnúť, prestať lietať s hlavou v oblakoch či vo svete fantázie, byť “normálna” a nie “tá divná”, musela si byť poriadkumilovnejšia, viac organizovaná, praktickejšia. Preto si bola radšej tichá, neviditeľná, nepútala si na seba pozornosť.

→ Naučila si sa mať svoj vlastný svet. 


C: Musela si byť “jedničkárka” – vždy precízna, poriadna, disciplinovaná, sebestačná, bezchybná, nesmela si prejavovať emócie. Naučila si sa, že len výkon a výsledky sú cenené. Na ničom inom nezáleží. Naučila si sa byť perfekcionistkou. 

→ Naučila si sa skrývať svoju emocionalitu. (Kontroluješ prejavy emócií u seba, aj u okolia.)


D: Často ti hovorili, že musíš byť “silnejšia” – nesmieš byť taká precitlivá, menej plakať, prestať vyžadovať tak veľa kontaktu či pozornosti a vypestovať si hrošiu kožu. Naučila si sa, že sa musíš viac snažiť, viac tlačiť, viac “dokopať” do akcie. 

→ Naučila si sa skrývať svoju senzitivitu. (Cítiš sa často zahltená emóciami a vnemami z okolia)


E: Musela si byť “zodpovedná” – byť menej svojhlavá, menej papuľnatá, menej hlučná, menej tvrdohlavá, prestať vystrájať, viac poslúchať autority. Naučila si sa, že okolie neprijíma tvoju silu, tvoju “bláznivú” energiu a snaží sa ťa “skrotiť”, zlomiť, poraziť. Preto si sa naučila priamo či nepriamo “bojovať” a zároveň odmietať svoju silu. 

→ Naučila si sa skrývať svoju silu, reps. svoju zraniteľnosť.

V ktorých typoch si sa našla? 

Teraz jasnejšie vidíš, ako si sa naučila skrývať svoje Pravé Ja. Týchto 5 základných mechanizmov “skrývania sa” sú zároveň vodítkom k tvojmu Pravému JA!

⚡️ 3. Krok: Spoznaj svoje PRAVÉ JA

Čo je najdôležitejšie pochopiť ohľadom PUTA LOJALITY a jeho vplyvu na tvoje poslanie?

Reakcia LOJALITY je nielen adaptácia nášho správania sa, ale aj adaptácia nášho Pravého JA – to kým naozaj sme.

Rodina, kmeň ma takto učí – kým musím byť – aby som bola prijatá, milovaná, alebo minimálne v bezpečí, aby mi nehrozil trest. 

Problémom je, že keď roky skrývame svoje Pravé JA a sme niekým iným, stratíme kontakt samé so sebou. A svoje Pravé JA už nepoznáme. Nevieme KÝM SME. 

Ako to zistíme?

Kým niektorým sa to podarí objaviť prirodzene, čo takmer vždy istý čas trvá, niekto s tým potrebuje pomôcť, alebo si chce svoju cestu seba-objavovania urýchliť. 

Ja som patrila do skupiny ľudí, ktorí s tým potrebovali pomôcť. Svoje poslanie, moje Pravé Ja, moju jedinečnosť som hľadala 20 rokov a nedokázala som to v sebe objaviť. Vyskúšala som všetko. Všetky modality. Od astrológie, cez numerológiu, až po rôzne testy osobnosti. 

Sama som roky študovala rôzne metódy, prístupy na odhalenie a odblokovanie ľudského potenciálu. Niektoré boli krokom vedľa, iné trefa do čierneho. Postupne sa mi skladala mozaika. 

Keď sa obzriem späť, na verziu seba spred 20 rokov, mám úsmev na tvári a hovorím si… “Ach, jaj… Čo by som vtedy dala za to, ak by som vedela to, čo dnes!”  

Práve preto, že mám v tejto téme 20 ročný “náskok” a téma poslania bola moja životná téma…

Vytvorila som môj prelomový profilový systém – SoulFlow životné archetypy – na objavenie svojho Pravého JA, svojho poslania a cesty prosperity. 

Dala som do neho všetky kľúčové dieliky skladačky, ktoré som na svojej ceste získala...

SoulFlow archetypy hojnosti sú mojou syntézou psychológie charakterovej typológie, elitných koučingových zručností v oblasti podvedomých blokov a shadow work koučingu, v ktorých som vytrénovaná v USA ako jediná vo východnej Európe.  

Je pre ľudí, ktorí: 

  • túžia objaviť svoje poslanie, jedinečnosť, dary a svoju cestu prosperity, 
  • ktorí milujú sebarozvoj a sebapoznanie. 
  • odvážni pozrieť sa aj na svoje “slepé miesta”, “achillové päty” a tienisté stránky…
  • …ako aj na svoju skutočnú silu, jedinečné dary a nádherný poklad, ktorý sa skrýva v ich vnútri. 

Ak chceš objaviť svoje poslanie, svoju jedinečnosť, svoje Pravé JA a zaujímajú ťa SoulFlow archetypy hojnosti, mám pre teba 2 podporné zdroje:

→ Vstúp do môjho online tréningu „Čo je mojim poslaním?” a prenikni hlbšie do témy poslania, jedinečnosti, darov a SoulFlow archetypov. 

→ Pozri si moje video Prečo nevidíme svoje poslanie?”, v ktorom zhrňujem hlavné myšlienky tohto blogu + vysvetlím ti ako operuje puto lojality v tvojich ambicióznych cieľoch a sabotuje tvoj pokrok.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video